Team Dynamiek

Gedoe is onbegrepen dynamiek

Gedoe? Wegwezen of meehuilen! Dat is ten minste wat veel mensen doen als ze gedoe zien aankomen. Als je gedoe negeert, houd je jezelf voor de gek: er is nog steeds gedoe, alleen niet openlijk. Het gedoe gaat ondergronds door, er komt spanning voor terug. Het wordt vaak onveilig. Je weet dat er iets leeft, maar niet precies waar, wat en over wie. Gedoe is een perfecte graadmeter; het geeft aan waar het beter kan of moet in de organisatie.

Het gedrag van de directeur doet er toe

De kunst voor de directeur is de confrontatie op te zoeken, door het gesprek erover aan te gaan en te zoeken naar de kennis die er in verscholen zit. Dit levert mogelijk nieuw gedoe op: niet nodig, geen last van, oude koeien, niet zeuren.  Als je het lef hebt er samen probleemoplossend over te praten, komt het gedoe op tafel, wordt het bespreekbaar en lost het op.

Bewustwording en verantwoordelijkheid

Een teamcoach kan aan dit proces een belangrijke bijdrage leveren. Een mooi begin is teamleden inzicht te geven in hun eigen teamrol en die van anderen. Daarmee worden de verschillen tussen teamleden zichtbaar én bespreekbaar. In de training die wij bieden, komt daarna het teamprofiel aan de orde. Welke dynamiek, kwaliteiten en uitdagingen ontstaat door het samenspel van de teamrollen? We maken gebruik van de Belbintheorie en een uitgebreide rolomschrijving. Dit geeft ieder teamlid inzicht in waar het gedoe ontstaat en over gaat.

Inhoud training:

 1. een intakegesprek over de reden en de vraag rondom het teamprofiel en de volgende vragen:
  – Is er sprake van onbegrepen gedoe?
  – Wat is de kracht van het team en welke uitdagingen zijn er?
  – Wat wil het team samen bereiken?
  – Wat is de tijdsplanning om het gewenste resultaat te bereiken?
 1. Teamleden krijgen een vragenlijst toegestuurd met de vraag om het ingevuld terug te sturen. Eventueel aangevuld met persoonlijk contact indien er veel diepte-vragen liggen.
 2. Elk teamlid krijgt via de mail een uitgebreide rolomschrijving van de 1e en de 2e rol met een manier waarop ze hier naar kunnen kijken.
 3. Teamsessie, waarin de teamrollen en hun dynamiek worden besproken. Het profiel van het team wordt toegelicht en wat dit zegt over het team. Er wordt samen gekeken naar het antwoord op de vraag, de aanleiding voor deze training. Waar nodig worden rolonderhandelingen of herindelingen gevoerd.

Ook een professioneel team met effectieve dynamiek? Neem contact op om de training aan te vragen.

Frans Nawijn, directeur-bestuurder PCO Rijssen: “Marja en haar team konden precies bieden wat nodig was. Het was van groot belang voor onze medewerkers om goed te leren communiceren en feedback te geven. Daar is Marja een kei in! Stevig het contact aangaan, je op een prettige manier bij de lurven pakken en bevragen, zonder de ‘oplossing’ van je af te pakken… Juist deze aanpak geeft mensen zelfvertrouwen. Klaver bood bovendien een zeer afwisselend programma. Iedereen zat op het puntje van zijn stoel. Wie een afgewogen, leerzame, confronterende én onderhoudende cursus zoekt, hoeft niet verder te kijken.”