• schooljaarplan-home-shadow
 • E-publicatie Recepten voor Reflectie

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Vijf redenen waarom reflectie leuk, maar ook lastig kan zijn
  3. Hoe reflectie je kan helpen je problemen goed op te lossen
  4. Een vragenlijst met reflectieve vragen
  5. Twee posities-vier niveaus
  6. Een intensieve schrijfoefening
  7. Reflecteren over een activiteit aan de hand van STAR
  8. Terugkijken van een video, hoe doe je dat?
  9. Een leerstappenplan

  P-LerenReflecteren_grWat is reflectie en wat is het nut van reflectie Noodzakelijke voorwaarde voor reflectie is het gegeven dat jij hebt gehandeld in een bepaalde situatie en dat je het effect van dat handelen aan een nader onderzoek wilt onderwerpen. Reflectie wil dan zeggen dat je op je eigen handelen in die situatie terugblikt, opdat je je bewust wordt van de essentiële aspecten in je handelen om op basis daarvan gedragsalternatieven te ontwikkelen. Reflectie helpt je op deze manier om je eigen professionaliteit blijvend te ontwikkelen.

  Ontvang de gratis e-publicatie
  en het Klaverblad cadeau