Partners

We werken samen met verschillende partners die iets interessants op het gebied van ouderbetrokkenheid doen.

Waaronder:

hetkind logo          organisatie hetkind, een platform waar onderwijsmensen en betrokkenen in gesprek zijn over hun praktijk.
AVS logo AVS, de belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs.
wij leren logo wij-leren.nl, het kennisplatform voor het onderwijs.
JSW logo JSW, vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding.
logo schoudercom SchouderCom, een ouderportaal en app die communicatie tussen school, leraar en ouder heel eenvoudig maken.
Opleiding Info opleiding-info.nl, een online platform voor opleidingen.