Stappenplan

De reis van A naar B(eter)
We werken  in onze trajecten met dit vijf stappenplan:

Stap 1 Intake
We onderzoeken jouw verandervraag. Wat is de aanleiding of de noodzaak? Wat is de ambitie voor wat betreft het resultaat? We kijken naar wat stroomt of juist blokkeert. Samen bepalen we wat verlegd, veranderd, geleerd of opgeruimd moet worden.

Stap 2 Onderzoek, gewenst eindresultaat  en doelformulering
In de onderzoeksfase graven we dieper en zoeken naar de kern van het probleem. We leggen  de puzzelstukjes uit stap 1 bij elkaar en krijgen zicht op één of meer werkhypothesen. Op basis hiervan formuleren we concrete doelen en het gewenste eindresultaat. We leggen je een ontwerp van het veranderproces voor, met aandacht voor korte én lange termijnsuccessen.

Stap 3 De verandering
Het veranderproces komt op gang  met als rode draad onze vier pijlers: denk-, gevoels-, wils- en daadkracht. De ontwikkeling van de coachee, het team of de school wordt voelbaar. Deelnemers doen succeservaringen op en energie gaat stromen. De aanpak is praktisch en doelgericht.

Tussenstop
We evalueren regelmatig en hebben hierbij aandacht voor 3 elementen:

  • de voortgang van het veranderproces: de reeds behaalde winst
  • de werkhypothesen: is bijstelling nodig
  • se samenwerking (bij organisaties en teams): waarin is deze wel of nog niet ondersteunend.

Het gewenste eindresultaat is richtinggevend voor het plannen van het vervolg.

Stap 4 De afronding
De afronding gaat over borgen. We beantwoorden de vraag hoe je de nieuwe aanpak kunt internaliseren. En of het punt  van ‘no return’ gepasseerd is. Zo ja, waaruit kun je dat opmaken?

Stap 5 Follow-up
Na 2-6 maanden is er vaak een follow-up. Hoe zet de ontwikkeling zich door en welke vruchten pluk je daarvan? We sluiten af met een blik op de toekomst.

Wil je ook aan van A naar B(eter)? Neem contact met ons op.

 

“Marja Klaver gaf mij een sterke structuur, ik wist waar ik stond en wat de voortgang was.” =>