Cultuurspel BAFA BAFA

Bekend maakt bemind: wederzijds!

nieuwkomers_koppenTV en kranten berichten volop over nieuwe Nederlanders: asielzoekers, vluchtelingen, maar ook bijvoorbeeld immigranten uit Oost-Europa. Wanneer deze mensen in Nederland komen, gaan hun kinderen zo snel mogelijk naar school. Daarmee staat de school voor een grote uitdaging: goed samenwerken met deze ouders in het belang van het kind. Met respect voor elkaars verschillen, maar wel met een gezamenlijk doel.

Wil je als team je cultuurbewustzijn ontwikkelen en het effect ervan ontdekken op je doen en laten, speel samen dit Cultuurspel. 

Wat is het Cultuurspel?

Het is een simulatiespel, je leert door te doen. Je ervaart hoe het is om je in no time een nieuwe cultuur eigen te maken. Om daarna in een andere cultuur op bezoek te gaan.

Daarna wisselen we ervaringen uit en reflecteren daarop. Dat levert je nieuwe inzichten op! We leggen de relatie met theoretische begrippen, waardoor je het geleerde in de actualiteit kunt plaatsen én je je cultuurbewustzijn ontwikkeld.

BAFA-BAFA is de taal die in het spel door een van beide groepen gesproken wordt.

BafaBafaDeze training is gevalideerd door Registerleraar. De training voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen die gesteld worden. Hij telt mee voor de registratie van jou als leraar in het register, voor 4 registeruren.

Wat is de filosofie van het Cultuurspel?

Ieder mens neemt de eigen alledaagsheid als waarheid aan. Dit wordt voor een groot deel bepaald door de cultuur waarin je leeft. Zoals een vis niet weet dat hij in het water zwemt, zo weet je vaak niet wat nu door je cultuur bepaald is, totdat je in ‘botsing’ komt met de waarden en normen van een andere cultuur.

De koekjes op maat, de dieren in huis, onze rechtstreeksheid, het op bezoek komen op afspraak, dat zijn dan zaken die vreemden opvallen, net zoals ons poldermodel.

Je ervaart in het spel hoe jij tegen vreemdelingen aankijkt en ook hoe het is om als vreemdeling bekeken te worden. Daardoor ga je beter begrijpen wat het met je doet, wanneer je in een hele andere cultuur moet (over)leven. Vandaaruit is het gemakkelijker contact te maken met de nieuwe Nederlanders, die hun kind naar school brengen. Je krijgt in de nabespreking direct handvatten aangereikt hoe je met verschillen om kunt gaan.

Je leert je eigen bril af te zetten en te kijken door de bril van een ander. Bijkomend voordeel is dat deze dag ook echt verbindend en versterkend werkt als team. Op een speelse manier pak je samen een serieus onderwerp aan.


Resultaat van het Cultuurspel

  • Je (onder)kent cultuurverschillen
  • Je leert samenwerken ondanks deze verschillen
  • Je weet hoe je mensen handreikingen kunt geven om nieuwe gewoontes te snappen
  • Je versterkt het onderlinge teamgevoel

Werkwijze

  • In het eerste deel spelen we het spel
  • In het tweede deel reflecteer je op je ervaringen en krijg je theorie over intercultureel samenwerken

Het spel kunt je met een grote groep (maximaal 40 mensen) spelen. Minder kan ook (minimaal 20 mensen, dit kunnen b.v. meerdere schoolteams zijn).


Opzet en kosten

Duur: 1 dagdeel (circa 4 uur)

Kosten:

  • € 800 bij 20-30 deelnemers (er is dan een spelbegeleider)
  • € 1600 bij 31-40 deelnemers (er zijn dan twee spelbegeleiders)

Aanmelden

Meld je nu aan voor dit enerverende spel! We voeren voorafgaand een telefonisch voorgesprek om de opzet en inhoud af te stemmen. En om te zorgen dat het een goed vervolg en borging in de school krijgt.


Referentie

“Ruim tien jaar werk ik nu al met Klaver CT. Wat Marja Klaver bij uitstek kan en doet is spiegelen. Zij zit dan heel dicht op de betreffende kwestie die speelt, maar laat mij vervolgens de kern verwoorden van wat er in mij zit. Dat vind ik het allermooiste van haar werkwijze. Ik voel me ten diepste gekend, met veel respect voor wie ik ben als mens en functionaris. Ik ontmoet flink wat mensen die dit werk doen, maar Marja is zonder meer mijn favoriet.” Ben Roeten, Algemeen (en bovenschools) directeur VPCO Hasselt/Vroomshoop/Beerzerveld