Coaching Effectieve Communicatie

Effectief communiceren is goed te leren

Mowgli uit het Jungleboek kon met alle dieren praten omdat hij in het oerwoud was opgegroeid. Eenmaal in het mensendorp bleek communiceren met zijn eigen soortgenoten nog een hele opgave. Praten met mensen is ingewikkeld als je door apen bent opgevoed…

In zekere zin is de geschiedenis van Mowgli het verhaal van ons allemaal. Vanaf onze geboorte leren we communiceren met onze omgeving. Onze ouders en opvoeders bepalen daarbij in grote mate wat ‘normaal’ is. Later ontdekken we dat ons ‘normaal’ niet voor iedereen geldt.

Communicatie bouwstenen
We ontwikkelen allemaal onze eigen communicatievormen. Helaas hebben we, net als Mowgli, ook allemaal onze zwakheden en blinde vlekken. Contact maken, houden en verdiepen, zijn drie bouwstenen van effectief communiceren. De andere twee bouwstenen zijn actief luisteren en duidelijk spreken.

Hoe meer er op het spel staat, hoe meer bagage je nodig hebt om contact te maken, te houden en te verdiepen. Vooral als er verschillen naar voren komen, emoties een rol spelen en de belangen uiteen lijken te lopen. Hoe zorg je dan dat je zegt wat nodig is, terwijl tegelijkertijd de goede relatie blijft bestaan? Hoe beter je dit kan, hoe succesvoller je in je werk en je leven staat.

Wil je deze communicatieve kunst leren?  Dit versterkt je emotionele intelligentie en brengt je meer succes. Neem contact met ons op.

 

“De kern van het aanbod van Marja Klaver is communicatie in de breedste betekenis van het woord. Leren goed met elkaar om te gaan, professioneel feedback te geven, elkaar te begrijpen… In de loop der jaren hebben we op dat vlak veel van Marja geleerd.” Meer referenties =>